ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής των μαθητών της Γ΄ τάξης στο πρόγραμμα Ενισχυτικής διδασκαλίας Ειδικών μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά.

Σ΄ αυτό το πρόγραμμα  μπορούν να συμμετάσχουν όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης  έχουν δηλώσει ειδικά μαθήματα, αφού συμπληρώσουν οι γονείς τους το…